Nieuws

 

Op deze pagina krijgt u het allerlaatste nieuws per datum.
De bijhorende foto’s kan u vinden in het foto-album

Bovenaan staat het recentste nieuws

 

13 mei 2018
De school in Chitwan liet ons weten dat de kosten per kind per jaar met 10.000 rupees(+- 80 euro) zullen verhogen dit ten gevolge van de hoge inflatie in Nepal.
Deze prijsstijging lijkt gegrond want de prijzen schieten overal in Nepal de lucht in. Best houden we wel een oogje in het zeil…..

Met dit gegeven in het achterhoofd heb ik met Maxim afgesproken dat we er moeten over waken om het aantal kinderen dat we onder onze hoede nemen niet te hoog wordt zodat we onze verplichtingen voor de komende jaren kunnen blijven nakomen.
9 mei 2018
De kinderen van Katari stellen zichzelf voor:

3 mei 2018
In Katari werden 8 nieuwe kinderen die wij sponsoren ingeschreven. Het zijn bijna allemaal kinderen van alleenstaande moeders die anders geen kansen krijgen!

Nieuwe kinderen Katari 5/2018

16 april 2018
Maxim en Laxmi zijn begin april langs geweest in Chitwan en bezochten de kinderen die we daar laten studeren in de Kalika School. Hierbij hun verslag:

Begin april ’18 bezochten we Kalika School in Chitwan waar we 8 kinderen sponsoren die op kostschool zitten.  De examens waren net gedaan ontmoetten ze alle acht. Ze maakten een goede indruk en zagen er opgewekt uit. We praatten met de kinderen individueel en  vroegen hoe ze zich voelden, welk eten ze kregen, hoe het op school ging,…  Ook konden sommigen al behoorlijk wat Engels spreken. Ze begrepen ook heel goed dat ze gesponsord werden en dat ze hard moesten werken.  Wat opviel was de discipline.  Samen wandelden ze op een lijn naar hun slaapvertrekken met de handen op de rug. De vrouw die samen met hen woont in de kostschool konden we ook spreken.  Je ziet haar op de foto’s. 

Alle kinderen doen het goed op school.  Ze zijn allemaal geslaagd.   Govinda Paudel (één arme vader) doet het uitstekend.  Hij is de eerste van de klas.  Toen we hem in Engels vroegen wat hij later wou worden, antwoordde hij: ‘Doctor!’.    De directeur vertelde mij ook dat hij heel veel korsten over zijn lichaam had toen hij net in de school aankwam.  Waarschijnlijk van ontbering. Ondertussen stelt hij het uitstekend.

In vergelijking met vroeger zijn hun leefomstandigheden veel verbeterd.   Hieronder enkele foto’s van de acht kinderen (7 jongens en 1 meisje) die nu in de kostschool van Kalika zitten.

Alle kinderen zagen er gezond en goed gevoed uit.  Hun kleren waren ook netjes. 
Kalika school is een belangrijke privé school in de Chitwan regio. Er zijn veel faciliteiten voor sport.   Momenteel zijn ze een zwembad aan het maken

Omdat we op de laatste dag van de examens kwamen was het niet mogelijk om de andere 5 kinderen te treffen die de dagschool volgen. Zij wonen in de buurt en studeren gratis aan de school omdat we de andere acht kinderen volledig sponsoren.  De bussen vertrokken net toen we aankwamen.   De schooldirecteur is dan zelf met zijn auto gaan zoeken. Iets later kwam hij terug met Devika (8 jaar) wiens vader is gestorven aan kanker.  Het kind was van streek en aan het huilen omdat ze dacht dat ze gestraft zou worden nu ze plots thuis werd opgehaald door de directeur.  We hebben ze wat snoep gegeven en 100 rupees zakgeld.  Dat hielp wat…

Zelf ook nog gezocht naar twee andere kinderen: Salina en Ayush. ( Zie foto’s hieronder) We troffen hen thuis aan, toen ze net terug waren van school. Hun vader heeft Parkinson. Zijn toestand is nu wat beter en kon lopen. Hij neemt medicatie. De moeder troffen we de vorige keer in heel treurige toestand aan. Ondanks het feit dat haar man heel erg ziek is, was ze heel blij ons te zien en verrukt dat haar kinderen naar school konden gaan.   We kregen een grote zak bonen van hun eigen oogst.

16 januari 2018
Maxim liet mij weten dat hij vandaag 50.000 rupees (ongeveer 450$) voor twee kinderen in Kathmandu

12 oktober 2017
De zesmaandelijkse overschrijving(ongeveer 4.000 $) voor de kinderen in Chitwan werd vandaag uitgevoerd (werkje van anderhalf uur bij een Nepalese bank)

3 september 2017
Vandaag kreeg de school in Chitwan weer een bezoek om te controleren of alles goed verloopt. Op de foto de kinderen die we ondersteunen. We kregen ook paar leuke tekeningen  🙂 🙂

31 augustus 2017
Vandaag kreeg ik van Maxim een overzicht van de afgewerkte (naar Nepalese normen……) huizen die we vorig jaar bouwden in Chunikhel (buurt van Kathmandu) 


Huis 1

Huis 2

Huis 3

Huis 4

Huis 5

12 augustus 2017
Sinds begin augustus hebben we Prem (11 jaar) ook onder onder onze hoede genomen.
Zijn beide ouders pleegden zelfmoord en zijn grootouders konden niet voor hem zorgen.
Hij gaat nu dankzij onze steun naar school in Chitwan

4 juli 2017
Ook in Katari draait het nieuwe schooljaar op volle toeren. Hieronder de kinderen die dankzij onze steun naar school kunnen. Ze kregen onlangs nieuwe kleren, schoenen en boekentas, in totaal voor 60.000 Nepalese Rupees (omgerekend ongeveer 510 euro).
Het is schrijnend hoe het de kinderen soms vergaat in hun thuissfeer en het is hoogst noodzakelijk dat we blijven inspanningen doen om ze te helpen.

29 april 2017
Hierbij een foto van de kids die we steunen in Chitwan. Verdere info over de andere kinderen volgt.
Onze kids in Chitwan
23 april 2017

Zoals ik op 4 april schreef is het schooljaar in Nepal terug op gang gekomen en komen ook de rekeningen binnen. In onderstaande e-mail die Maxim ontving ziet u een overzicht van de kosten voor de kinderen in Chitwan.

Dear Maxim
Good afternoon
I have sent the details of the fees for boarding and day scholar students.
So details of stationary and other are given below for a year next to day scholars and for six months to boarding students.
Day scholars
Books and stationary 5×4000= 20000(for a year)
Bags shoe                    5 x1500= 7500
Tiffin.                             5x6x1000 (for six month) =30000
School uniform 2 pair each (2x5x1000)=10000
Total.      Rs .   67500
Boarding students

    Monthly total boarding  fees 8x8333x6( for six month)=399984
Grand Total Rs467484.00 ( four lakhs sixty seven thousand four hundred and eighty four)
 Principal
Ram Prasad Ghimire
Kalika English School

afrekening nieuw schooljaar Chitwan

4 april 2017

In Nepal is het nieuwe schooljaar van start gegaan. Up-to-date info over onze werking, met data en foto’s, zal nu weer in frequentie toenemen . Ook een overzicht van de gemaakte kosten van de voorbije maanden zal snel volgen.

5 januari 2017
Vooreerst wens ik iedereen een heel voorspoedig 2017 toe in de allerbeste gezondheid.

In de voorbije periode hebben we niet stilgezeten en dan bedoel ik vooral Maxim en Laxmi. We hebben weliswaar heel regelmatig contact maar zij moeten in Nepal de zaken organiseren, regelen en opvolgen.
Momenteel zijn onze Nepalvrienden in België en gisteren hadden we een bijbabbelmoment georganiseerd. En we kunnen duidelijk stellen dat het goed gaat met onze organisatie waarbij we arme kinderen helpen en vooral naar school kunnen laten gaan. Momenteel hebben we reeds de hoede over 22 kinderen en eerstdaags zal Maxim een overzicht en meer uitleg geven over wat we doen en hoe de opvang georganiseerd is.

Ik wil ook niet nalaten de gemeente Knokke nog eens te danken voor hun steun. We mochten ondertussen 1200 euro overmaken voor ons project.

Graag tot binnenkort met meer nieuws!

28 oktober 2016
Ondertussen zijn de kinderen al deftig in de boeken gedoken:

18 oktober 2016
Hieronder zien jullie een foto van de kinderen die dank zij onze/jullie steun naar de kostschool kunnen gaan. Tot voor kort hadden deze kinderen weinig of geen eten laat staan onderwijs.

Eindelijk hebben ze nu weer zicht op een toekomst!!
kindergarten

 

10 oktober 2016
Vandaag heb ik bericht gekregen van de eerste schepen Reubens van Knokke dat mijn aanvraag tot steun voor het pas opgestarte onderwijsproject in Nepal is goedgekeurd. De schepen zal mij berichten hoe we verder zullen handelen.
Uiteraard wil ik de gemeente Knokke hartelijk danken voor deze steun en houd jullie natuurlijk op de hoogte van de verdere evolutie van het project.

2 oktober 2016
Zoals beloofd kom ik terug op “ons” schoolproject in Nepal.
Dat we een tijdje onder de radar gebleven zijn heeft vooral te maken met onze zoektocht naar een eerlijk en te vertrouwen project.

Heel vlug na de aardbeving van vorig jaar hebben we begrepen dat de bevolking maar zeer weinig hulp krijgt van de overheid en het moet hebben van de kleinschalige privaat projecten. Dus de bouw van de vijf huizen was zeker een schot in de roos.

Toen bleek dat we nog wat centjes overhadden van wat we samen gebracht hadden wilden we niet bij de pakken blijven zitten. Was een zesde huis bouwen eventueel een oplossing? Of moesten we het breder maatschappelijk aanpakken?

En al vlug bleek dat we beter iets moesten doen voor kinderen. Maar hoe moesten we dat aanpakken? Organiseren we iets in Kathmandu? Is het een optie om iets op te zetten in het vluchtelingenkamp in het centrum van de hoofdstad? Of gaan we misschien toch beter naar het platte land waar meestal geen enkel privaat project zijn weg vindt gewoonweg omdat ze heel dikwijls verscholen blijven voor de buitenwereld.

Al de voorbije maanden hadden  Maxim en ikzelf bijna wekelijks contact en samen met zijn Laxmi is hij blijven zoeken om een eerlijk project te vinden.  Na lang zoeken is dat ook gelukt, en het is niet in het eerst bedoelde vluchtelingenkamp dat we gaan helpen maar op een plaats waar de nood echt zeer hoog is.
Waarom?  Na gesprekken en overleg met goede plaatselijke contacten is gebleken dat mensen die weliswaar nog af en toe in het vluchtelingenkamp langskomen al lang teruggekeerd zijn naar hun woonst(van voor de aardbeving) en enkel terugkeren wanneer ze weten dat bvb NGO’s op bezoek komen. Dus enkel om onrechtmatig centen te krijgen die andere mensen veel beter kunnen gebruiken. De corruptie zit duidelijk in de genen!

Maar uiteindelijk, na lang zoeken en uitkijken hebben we gevonden waar we naar zochten. En klein project waar we kunnen investeren in de toekomst van jongeren.

Het is een gebied in het zuiden van Nepal namelijk Chitwan (meer info vindt u op volgende pagina: https://en.wikipedia.org/wiki/Chitwan_District). Het is een heel arm gebied en veel kinderen hebben naast gebrek aan onderwijs ook dikwijls heel weinig te eten.
Om die reden hebben we gekozen om hier van start te gaan met onze hulp en zijn op zoek gegaan naar een degelijk kostschool.
Momenteel hebben we 12 kinderen onder onze hoede waarvan er 7 in de kostschool verblijven zodat we zeker zijn dat ze ook voldoende eten en medische zorg krijgen. Daarnaast zijn ook 5 kinderen ingeschreven in het dagonderwijs omdat die families zelf kunnen voorzien in het onderhoud van de kinderen. In het foto-album kan u onder 1 oktober/dokumenten zien dat de eerste rekening al betaald is. Een jaar naar de kostschool gaan kost ongeveer 1000 $, voor de kinderen in dagonderwijs hoeven we momenteel nog niets te betalen.

We zijn nu dus “echt” gestart en voor dit jaar heb ik fondsen kunnen vinden ter waarde van 10.000 euro. Ook  bij de gemeenste Knokke heb ik een aanvraag ingediend voor steun. Afgelopen vrijdag zou het college hierover beslissen maar ik vernam dat dit een weekje uitgesteld is.
Ik hoop op een gunstig advies.

In de komende tijd houd ik jullie op de hoogte van de verdere evolutie van ons project. Ook onze lange termijn strategie kunnen we dan verduidelijken.

Bekijk ook de foto’s in ons Nepal-album: https://www.lysens.be/site/?page_id=737

29 september 2016
Geruime tijd is het stil geweest rond ons project in Nepal maar eindelijk komt hier weer nieuws.

Het oorspronkelijke project(onze vijf huizen bouwen) is tot een goed einde gebracht maar dat wil niet zeggen dat de problemen voor de bevolking opgelost zijn.
Met het resterende geld (en hopelijk op termijn nieuwe giften) wilden we nuttige dingen doen. Onze zoektocht naar een degelijk en eerlijk project nam veel tijd in beslag en was allesbehalve evident.

Gezien de lokale bevolking verscholen blijft van degelijke hulp en kinderen daar het grootste slachtoffer van zijn vinden we het onze plicht om te investeren in een schoolproject. We geloven vooral in het feit dat studeren de deur opent naar de toekomst.

Helaas blijven we  geconfronteerd met de corruptie die heerst in Nepal en dat heeft onze zoektocht erg bemoeilijkt.

Maar er zijn oplossingen gevonden en ik bericht u daar heel graag over in de komende dagen!

21 mei 2016
Tijdens het stripfestival in Knokke kreeg ik de mogelijkheid om ons kleinschalig project voor te stellen. Bekijk op volgende url een filmpje over die avond:

6 april 2016
Maxim en Laxmi zijn ondertussen terug in Nepal en stuurden mij vandaag nieuwe foto’s met een stand van zaken over de bouw van onze huizen (zie de foto-pagina). Het is goed te zien dat er al huizen bewoond zijn en anderen in de eindfase van de bouw zitten.

In het bericht van 24 maart kan u ook onze toekomstplannen lezen nu dit project naar zijn einde loopt. En dat het werk zeker niet ten einde is en de corruptie in Nepal erger is dan ooit leest u in het artikel op volgende url: http://www.southasia.com.au/2016/03/27/where-are-the-homes-for-earthquake-survivors-german-parliamentarians-ask-nepals-political-leadership/#sthash.MEo1ZYeo.dpuf

We hebben nog een deel van het samengebrachte geld over en daarmee kunnen we al beginnen om het onderwijsproject(je) leven in te blazen. Een nieuwe stand van zaken volgt gauw.

24 maart 2016
Het is enige tijd wat stiller geweest rond ons project qua nieuws maar dat wil niet zeggen dat er niet keihard verder gewerkt is aan de huizen zelf (zie fotoalbum).
Ondertussen begint dit mooie project naar een eind te lopen en kunnen deze mensen stilaan weer een normaal leven gaan leiden ongeveer één jaar na de verwoestende aardbeving.

Maar ondertussen we zijn niet bij de pakken blijven zitten en in de periode dat Maxim in België was hebben we gekeken om Nepal verder te helpen. Het is duidelijk dat er nog maar heel weinig gebeurd is en de overheid blijft talmen om de problemen fundamenteel aan te pakken.

Daarom hebben we besloten(Maxim en Laxmi, een aantal mensen uit Kortrijk en ikzelf) om een project op te zetten rond onderwijs. We zijn nu aan het uitzoeken wat de beste manier is om dit te realiseren. Bouwen we zelf een school of huren we een gebouw? Gaan we samenwerken met een school of nemen we zelf een aantal onderwijzers onder de arm? Gaan we de digitale weg bewandelen of gaan we traditioneel/analoog? Deze en nog veel meer vragen worden nu onderzocht.

Voor we verder kunnen gaan Maxim en Laxmi op het terrein na wat de grootste noden zijn en wat de meest efficiënte acties zijn die we op korte termijn kunnen ontplooien. We hebben ook al een paar voorstellen om events op poten te zetten waarmee we de broodnodige centjes kunnen ophalen.

Het is noodzakelijk dat we nu verder doen met dit project en we hebben gekozen voor onderwijs omdat dit een fundamentele pijler is voor de toekomst van de Nepal en zijn mensen.

We houden u op de hoogte!

27 januari 2016
Hierbij het eerste nieuws van ons project in dit nieuwe jaar.
De fundamenten van de laatste huizen zijn nu zo goed als klaar terwijl het eerste huis reeds bewoond is. Ondertussen wordt het verder afgewerkt. De twee andere huizen zijn ondertussen ook reeds goed gevorderd. Foto’s zijn te zoals steeds te vinden in het album.

28 december 2015
Hierbij de laatste stand van zaken over de bouw van de huizen voor dit jaar.
Bij het eerste huis ligt het dak er op. Het tweede huis is bijna klaar voor het dak. De funderingen van andere huizen worden afgewerkt…
Het schiet dus op! 😆

Bekijk de foto’s in het album!

25 december 2015
Terwijl de bouw van onze huizen verder gaat ontvangen we alarmerende berichten over de algemene toestand in Nepal. Naast het feit dat het winter aan het worden is en de mensen kou hebben(al veel overlijdens) blijven er grote problemen met de energiebevoorrading vanuit buurland Indië.
In de volgende URL’s kan u er meer over horen en lezen:
*in het Indische parlement wordt de regering hierover aangevallen door de oppositie
https://www.youtube.com/watch?v=5fwc6CKh3bQ
*het laatste rapport van Unicef over de mogelijke gevolgen van de blokkade: spreekt over 3 miljoen kinderen onder 5jaar wiens leven in gevaar is http://www.unicef.org/infobycountry/media_86394.html

Maar ook bij komt de problematiek in de schijnwerper. Zowel op radio als in de geschreven pers wordt er aandacht besteed aan dit schrijnend verhaal:
http://www.standaard.be/cnt/dmf20151224_02036349

17 december 2015
Hieronder kan u de verdeling van het geld tot op vandaag zien aan de verschillende gezinnen:
geld nepal

 

 

 

 

 

 

 

 

8 december 2015
Zoals u kan zien wordt er met volle ijver verder gewerkt aan “onze” 🙂 huizen.
De bewoners doen hun uiterste best en ze mogen fier zijn op hun werk. En als zij dat zijn dan zijn wij dat ook!
Bekijk in het foto-album de vorderingen

2 december 2015
Nieuws over onze werkzaamheden heeft op zich laten wachten. Door allerlei problemen is er vertraging opgetreden bij de voortzetting van de bouw van onze huizen. Om maar één voorbeeld te noemen, de prijs van de cement is ongeveer verdubbeld waardoor de huizen uiteraard duurder worden. Maar gezien we een klein overschot hadden hebben Maxim en ikzelf besloten om zo vlug mogelijk verder te bouwen gezien we vrezen dat die prijs nog verder zal oplopen eens de regering zelf zal starten met heropbouw. Uiteraard weet momenteel niemand wanneer dat zal zijn.

In het foto-album vinden jullie de laatste foto’s die genomen zijn op 29 november. Ik ben erg tevreden dat het samengebrachte (jullie) geld goed wordt besteed. Dit is zeker voor een groot deel te danken aan de goede opvolging door Maxim en Laxmi. Binnenkort komen zij naar België en ik kijk echt uit om hen terug te zien.

18 oktober 2015
Deze week ontving ik weer foto’s van Maxim waarop de vooruitgang van de werken te zien is. En geef toe, de mannen zijn goed bezet 🙂 Bekijk de foto’s in het fotoalbum

Ondertussen verneem ik uit meerdere bronnen dat de toestand in Nepal momenteel chaotisch is en dat ten gevolge van het afsluiten van de gastoevoer vanuit Indië. Het gaat zover dat men in de hoofdstad in de gezinnen en restaurants moet koken op hout. En dat allemaal om machtspelletjes tussen Indië en China; De toestand was nog niet erg genoeg in het getroffen Nepal dat dit er nog moest bijkomen.

Volgens de  allerlaatste berichten die ik kreeg is de toestand zich nu terug een beetje aan het normaliseren. Laat ons hopen dat er eindelijk wat rust in de mensen hun leven kan terugkeren!

28 september 2015
Na lang wachten, het regenseizoen is nu voorbij, wordt ons geduld eindelijk beloond en kunnen we de start van de bouw van de huizen in Chunikhel aankondigen. Met de eerste centen die Maxim heeft overhandigd zijn de noodzakelijke materialen gekocht om te starten.

Zoals de foto’ in het foto-album laten zien is het allemaal handenarbeid en zijn de stedenbouwkundige voorschriften niet zo heel nauw te nemen 😉

Maxim en Laxmi houden de boekhouding nauwkeurig bij zodat er een nauwgezette controle is over het budget en hoeveel geld wanneer en naar wie gaat.

Tijdens de Skype-sessie van afgelopen zaterdag hebben we ook afspraken gemaakt om, indien het lukt, eind januari een presentatie te organiseren over heel het project. Laxmi en Maxim verblijven dan een tijdje in België.  Het zal ook een moment zijn voor de sympathisanten om hen te leren kennen.

In de periode dat zij in België zijn zal gezorgd worden voor toezicht, controle en opvolging van de werken. Hoogstwaarschijnlijk zal dat gebeuren door een broer van Laxmi.
We houden u op de hoogte!

6 september 2015
Ik heb gisteren onderstaande e-mail van Maxim ontvangen. Heel goed nieuws 🙂
Dag Guido,
Morgen begint Bhimsen met de graafwerken voor de fundering.  Overmorgen komt de ingenieur kijken en instructies geven.
Sabita gaat morgen de eerste aankopen doen: zand en stenen.
Laxmi zal binnen enkele dagen gaan kijken en foto’s nemen.  Ikzelf vertrek dinsdag op trekking voor twee weken, dus geen internet.  We zijn vertrokken 🙂

Groeten,
Maxim

24 augustus 2015
Deze namiddag heb ik even kunnen skypen met Maxim en Laxmi. Het was leuk elkaar weer eens te horen en ondertussen kreeg ik ook een stand van zaken.

Alles in orde nu om te starten met de bouwwerken maar nu is de natuur de nieuwe spelbreker.
Door de aanhoudende moessonregen is er in de buurt van de plaats waar de huizen komen een aardverschuiving geweest. Blijkbaar is dit geen alleenstaand feit want ik vernam via Krista dat Prem (de man waar ik ook geld voor meegenomen heb) ook gewag maakte van aardverschuivingen waardoor nog huizen zijn ingestort ..

Deze aardverschuiving in Chunikhel dwarsboomt momenteel de start van de werken daar het moeilijk tot onmogelijk is om materiaal ter plaatse te brengen. We lopen dus weer wat vertraging op die hopelijk niet lang zal zijn.

18 augustus 2015
Het is even stil geweest rond de bouw van onze huizen. Dat komt omdat Maxim zeker wilde zijn dat de families waar we voor bouwen hun eigen financiële inbreng voor betonnen huizen wel degelijk konden waarmaken en realiseren.

Bij 4 families lukte dat vrij vlot, bij de vijfde liep het wat moeilijker. Maar ondertussen is ook daar alles in orde en hebben ze het nodige geld bijeen.

Concreet wil dat zeggen dat nu met de bouw kan begonnen worden waarbij alternerend geld door ons zal geschonken worden alternerend met geld dat ze zelf zullen inbrengen. Op die manier blijft er een goede controle dat alle geld, zowel dat van ons als dat van de bewoners, in het project terecht komt.

Eens er foto’s zijn van de eerste werken krijgen jullie die zo vlug mogelijk te zien.

3 augustus 2015
De afgelopen weken is er blijvend overleg geweest met de families waar we huizen gaan voor bouwen en stilaan begint alles duidelijk te worden. Uit de gesprekken met de mensen die we gaan helpen is steeds meer gebleken dat ze voor een betonnen huis willen gaan, huizen die duidelijk sterker zijn en dus meer bestand tegen eventuele nieuwe aardbevingen. Daarenboven is een betonnen huis de droom van iedere Nepalees.

We moeten wel vaststellen dat die huizen een heel stuk duurder zijn dat de voorziene huizen met de  zongedroogde stenen. Daar we voor elk huis rond de 5000 euro hebben voorzien hebben we aan de bewoners gevraagd of er mogelijkheden waren dat zij een deel kunnen inbrengen. Samen met hun families hebben de mensen geld samen gekregen om toch voor de betonnen huizen te gaan en in de komende dagen zullen Laxmi en Maxim dit ook daadwerkelijk controleren zodat we niet voor verrassingen komen te staan eens we aan de bouw begonnen zijn.

De nieuwe kostenraming  toont duidelijk de meerkost voor de betonnen huizen.
Onderaan zie je de totale kost van 1.433.000 NPR inclusief de werkuren. Aangezien de mensen zelf de arbeid gaan doen kost dit 885.000 NPR per huis voor de materialen. Wij zouden instaan voor 600.000 Nepalese Roepies wat neerkomt op ongeveer 5.500 euro.
Binnen enkele dagen krijgt Laxmi de rekeninguittreksels van die mensen om zeker te zijn dat ze het nodige geld hebben kunnen samenbrengen, namelijk 300.000NPR of ongeveer 2750 euro.
Eens we die zekerheid hebben kunnen de bouwwerken starten.

De architect raadt aan om met één huis te beginnen. Als ze dit succesvol kunnen afwerken, geven we budget voor de rest.

De volgende plannen tonen hoe de huizen er zullen uitzien:
–  de gevels voor en achter zullen er zo gaan uitzien
–  het plan het gelijkvloers en de bovenverdieping
– de doorsnede van de huizen
– voor de technische knobbels onder ons het funderingsplan en een detail van de fundering

Zo vlug er nieuws is van de start van de werkzaamheden leest u het hier.

29 juli 2015
Gisteren verscheen in de Nepalese pers het volgende artikel:
http://thehimalayantimes.com/kathmandu/govt-apathy-turning-relief-materials-into-decaying-waste/

Dit bevestigt alleen maar wat ik al een tijd weet en enkel de sterkte van het kleinschalige project aangeeft. Ik snap alleen niet dat niemand hier ingrijpt!

27 juli 2015
Toch even het vermelden waard is het nieuws dat ik afgelopen weekend op de radio hoorde over “3 maanden na de aardbeving in Nepal”. Er werd gewag gemaakt dat er veel kinderen nog steeds schrik hebben voor aardbevingen en daardoor niet naar school durven. Dit fenomeen zou zich vooral voordoen op het platte land en minder in de hoofdstad. Als slot van dit bericht werd gezegd dat de NGO’s hard aan het werk zijn om dit probleem aan te pakken.
Mijn persoonlijk gevoel hierbij is dat deze info niet juist is en heb daarom de vraag voorgelegd aan Maxim en we komen samen tot de volgende conclusie.
Door wie is die vaststelling gedaan? Door de NGO’s zelf? Dat is niet echt objectief !
Blijkbaar is de schrik voor grote bevingen er uit en als die er is zal het eerder marginaal zijn.  Maxim heeft geen weet van scholen die gesloten blijven en indien er toch zijn(maar dat is dan om materiële redenen) zijn ze vervangen door tijdelijke scholen zoals we er zelf eentje bezochten in Bhaktapur (zie fotoalbum).
Blijkbaar probeert men nu de nadruk te verleggen van de materiële naar de psychologische problemen.  Als NGO’s hun budget daar nu aan gaan geven, kan je dat heel moeilijk traceren. Hoe bereken je de kostprijs van psychologische bijstand aan kinderen? Hoe meet je zoiets?

Er moeten huizen gebouwd worden en jobs gecreëerd, daar moeten de NGO’s hun energie en geld insteken. Jammer maar helaas!  Waarom spreekt niemand over de economie van Nepal?  Nergens is er  gehoord van een NGO die volop huizen gaat bouwen of van grote plannen van de overheid……. Ter illustratie: enkele dagen terug was Maxim met toeristen in een massage salon. Daar zaten enkele mannen te vergaderen over hoe ze hun huis op het platteland gingen herbouwen. Ze betrokken hem bij het gesprek omdat ze radeloos waren en geen ideeën kregen van overheid of NGO’s.   Dat is de realiteit!

22 juli 2015
Hierbij het laatste nieuws in verband met de goedkeuring van de plannen.
De feedback van de lokale overheid is dat er toch geen wetgeving is en dat er mag gebouwd worden, althans officieus.
Het toont het interne ongeloof van de ambtenaren in hun eigen systeem.  Als het huis af is moeten de mensen maar met de plannen komen. …
Wordt vervolgd!

18 juli 2015
De deadline van 15 juli waarbij de overheid een nieuwe bouwwetgeving ging uitwerken is voorbij.  Er is nog geen enkele nieuwe wetgeving en totaal geen duidelijkheid hoe, wat of wanneer… Typisch dus, maar niet verwonderlijk. Dus officiëel mag en kan je niet bouwen.
Voor hetzelfde geld komt die vernieuwde wetgeving er nooit. Plannen zijn binnengediend, maar daar blijft het ook bij.

Laxmi vroeg aan de mensen van Chunikhel om zelf zo snel mogelijk contact op te nemen met de architect om de verdere stappen te bespreken.

14 juli 2015
Ik liet de eerste dag van mijn trip naar Nepal weten dat het toerisme bijna op nul gevallen is en dat toerisme is nu net de bron van inkomsten. Zonder het toerisme zakt het land alleen maar dieper weg.

Het volgende filmpje laat zien hoe hard men het toerisme zo snel mogelijk wil teug op poten krijgen:

Het volgende filmpje toont welke mooie plekken je kan ontdekken:

13 juli 2015
Eindelijk lukt het mij om mij terug achter de computer te zetten en indrukken neer te schrijven na mijn thuiskomst uit Nepal.
Door heel het verhaal en de reis is corruptie en maffia de rode draad. Maar ondertussen hebben de mensen die het echt nodig hebben niets en worden ook niet geholpen op enkele golfplaten na om zich beschutten tegen de regen, voor zover dat mogelijk is. Geloof me, onze beesten zijn beter gehuisvest dan de mensen op het platte land.

Ook het bezoek aan de tentenkampen is hartverscheurend. Mensen leven er in erbarmelijke omstandigheden. Gelukkig is er op sommige plaatsen gezorgd voor drinkwater en zijn er tenminste toiletten. Maar het samenhokken van veel mensen in vochtige, warme en onhygiënische omstandigheden kan enkel een bron zijn van allerhande ziektes.
Toch moet men bij de tentenkampen een kanttekening maken. Een percentage van de mensen die er verblijven zouden eigenlijk naar hun woning terug kunnen maar kampen met de psychologische
gevolgen van de aardbeving en durven daardoor (nog) niet terug naar hun huizen ondanks dat die intact zijn. De onzekerheid om er terug te gaan wonen is groot omdat de schrik voor aardschokken groot blijft. En de bevingen blijven reëel en heb dat aan den lijve kunnen ondervinden (weliswaar een kleine schok).
Een feit blijft dat het schandalig is hoe de overheid hier alles op zijn beloop laat.

Dan kom ik ook nog even terug op ons project zelf. Zoals ik eerder liet weten worden momenteel de plannen hertekend. Zongedroogde zelfgemaakte stenen moeten vervangen worden door bakstenen wat de prijs per huis fors duurder maakt (meer uitleg vindt u in het verslag van 5 juli). We zijn dus aan het wachten op die nieuwe voorstellen van de architect, een man waar ik een goed gevoel bij heb.
Uiteraard zal u onmiddellijk de nieuwe plannen kunnen zien eens we die ontvangen hebben.

Los van de gevolgen van de aardbeving wil ik toch ook nog even de pollutie en de gezondheidszorg onder de aandacht brengen.
*het verkeer is zo chaotisch  dat het voor een Westerling bijna onmogelijk is om in Kathmandu te rijden. Regels,  welke regels ? Regels zijn er om te overtreden. Het is een wirwar van auto’s, camions, bussen en heel veel brommers. Vooral de vrachtwagens en de bussen stoten grote zwarte walmen uit waardoor men de voertuigen soms niet meer ziet. Van uitstootnormen gesproken…..
Uiteraard ben ik mij ervan bewust dat dat niet enkel een probleem is van Kathmandu maar van een groot deel de omliggende landen.
*ook bij gezondheidszorg kan men veel vragen stellen. Ik heb een staatskliniek bezocht en de foto’s spreken voor zich. Ik heb het gehouden bij een bezoek aan de dentale afdeling (hoe kan het anders :-)) en even rondkijken heeft mij geleerd dat het onbegrijpelijk is dat hier een patiënt zonder infectie kan buitenkomen. Maxim vertelde mij ook dat je in de klinieken geen geneesmiddelen kan krijgen maar die eerst in de apotheek buiten het ziekenhuis moet ophalen om dan weer terug naar de arts te gaan.
Wanneer men voor de betere zorg wil gaan is dat in privaat hospitalen en zeer duur, dus ook niet haalbaar voor de arme gewone burger

Het heeft tijd nodig om al mijn ervaringen en beelden te verwerken en op de terugvluchten hebben mijn emoties mij regelmatig parten gespeeld en natte ogen bezorgd. Diep, heel diep ben ik geraakt maar het was wel degelijk de juiste beslissing om naar Nepal te reizen.

Samen met Laxmi en Maxim(die ik heel erg dank voor de ontvangst en de begeleiding tijdens mijn verblijf) gaan we keihard werken om het project waar we voor staan te realiseren en de mensen hun huizen te bouwen.

Na al mijn vaststellingen wil ik toch positief afsluiten. Tijdens mijn verblijf heb ik kennis gemaakt met een Nepal “achter de schermen” waarmee de “normale” toerist niet in aanraking komt. Eens je buiten Kathmandu gaat ontdek je een schitterend land met heel veel troeven en prachtige plekken. En Maxim en Laxmi kunnen het allemaal tonen 🙂

9 juli 2015
Ben sinds gisterenavond terug thuis en heb nog niet de tijd gevonden om wat nieuws op de site te zetten. De komende dagen komt het er zeker aan maar het foto-album is al weer wat uitgebreider geworden.

6 juli 2015
Vandaag hou ik het kort qua nieuws.
Ik heb de plaats waar de huizen zullen gebouwd worden bezocht. Het is schrijnend om te zien hoe de mensen momenteel moeten leven en dat met de moesson (of  al begonnen) op komst.
De ontvangst was heel vriendelijk maar de mensen waren erg verlegen, een mango krijgen direct van de boom was natuurlijk fantastisch.
Heb ook de kans gekregen om naar de rijstvelden te gaan waar de aanplant in volle gang is.

Tijdens het bezoek was het snikheet maar deze namiddag is het beginnen regenen zoals ik zelden gezien heb. Gieten is een klein woord! Dat is blijkbaar moesson…….. Het bezoek aan Nagarkot is daardoor dat ook letterlijk helemaal in het water gevallen.

Tijdens onze rit deze namiddag hebben we een tentenkamp bezocht en dan besef je pas echt hoe de mensen hier momenteel moeten leven. Het is bijna utopisch dat hier geen ziektes gaan opduiken.
Hitte, vocht en veel mensen in onhygiënische omstandigheden samen………
Ook de psychologische schade is duidelijk aan het worden. Sommige mensen durven nog steeds niet naar hun huis uit schrik voor nieuwe bevingen.

Over de verkeerschaos en enkel andere vaststellingen zal ik later informeren.

5 juli 2015
Mijn eerste dag in Nepal zit er bijna op (momenteel is het 22u15 plaatselijke tijd). Ondanks een heel vermoeiende dag vind ik het echt nodig om kort een verslag neer te schrijven.
Het is een dag geworden van opmeten van heel veel schade. Maar  vooral zwaar de heersende corruptie in dit land heeft deze dag zeer zwaar overschaduwd.

De eerste vaststelling is dat het toerisme tot een niveau nul is teruggevallen. De hotels zijn leeg en vele restaurants zijn gesloten of moeten het stellen met een bezetting van, in het beste geval, enkele tafeltjes. Een tweede vaststelling is dat de bewoners alle steegjes en enge straatjes vermijden omdat ze schrik hebben voor vallende stenen moest er ook maar de kleinste naschok komen. Maxim maakt er mij constant attent op dat ik beter op een open plek blijf uit schrik voor vallende stenen.

En dan een overzicht  van de dag.
*om 9u heb  ik afgesproken met Prem Yogi, een man waarvoor ik op vraag van een keramiekvriendin geld heb meegebracht. Stipt op tijd was Prem hier en werd het geld afgegeven (ontvangstbewijs en fotootje gemaakt voor het album)
*daarna kwam Maxim mij ophalen om naar Bhaktapur te gaan, een plaats waar heel veel schade is aangericht maar waar de echte balans pas na een paar maanden echt duidelijk is geworden (zie foto’s)
*na een korte lunch hadden we een meeting met de mensen die betrokken zijn met de bouw van de vijf huizen waarover deze reis uiteindelijk gaat. Daar kregen we de eerste grote ontnuchtering van de dag. De regering geeft momenteel geen goedkeuring om te starten met de bouw omdat er misschien niet kan (mag) gebouwd worden met de stenen die de bewoners zelf gaan maken. Waarom?
Dit heeft te maken met het feit dat de overheid de kleine dorpjes rond Kahtmandu nu ook onder de bouwwetgeving van de hoofdstad laat vallen wat inhoudt dat er met bakstenen moet gebouwd worden.  Of de overheid daar meer zal aan verdienen is niet bekend (maar wel een vermoeden). Maar het is crimineel dat geen rekening gehouden wordt met het feit dat die mensen in de kleine dorpjes dat niet kunnen betalen. En in prinpice kunnen de arme mensen dus geen huis meer bouwen en zijn ze gedoemd om in een tent te wonen omdat ze geen goedkoper huis kunnen bouwen met de veel duurdere bakstenen.
Daardoor worden ook onze huizen duurder en moeten we kijken wat de oplossingen zijn. Eén van die oplossingen kan zijn dat we bvb een bouwlaag schrappen om zo de kosten te drukken. In ieder geval zal de architect over een tiental dagen met nieuwe voorstellen komen om de vijf huizen te bouwen. Maar ons project zal er zeker komen!

*Helaas was dit nog maar het begin van heel het corruptieverhaal waar vandaag lucht van kregen.
-rijst die door de regering is uitgedeeld is aan het rotten. Het budget dat uit het buitenland is gedoneerd is door de overheid misbruikt door goedkope rijst te kopen en de rest van het geld is ……..
-tenten die voorzien zijn voor de mensen worden door de regering niet meer uitgedeeld maar worden verkocht. “Geen geld” betekent dus onder de blote hemel slapen….. en dat bij moessonregens
-oorspronkelijk gingen de mensen op het platte land 15.000 euro krijgen van de overheid om  hun huis herop te bouwen Daarna werd dit bedrag gereduceerd tot 150 euro en nu is afgezien van het plan om geld te geven of versta “trek uw plan”
-en met de NGO’s is het helemaal slecht gesteld. Wat ik vandaag hoorde tart alle verbeelding ivm met premies die nu worden gegeven om in Nepal te komen werken . Ik zoek het verder uit voor ik verkeerde informatie geef

Heel mijn dag, samen met die van Maxim en zijn echtgenote (die hier toch leven en de situatie min of meer kennen) is doorspekt van COORUPTIE, CORRUPTIE en CORRUPTIE!!!

Het is overduidelijk dat alle geld dat via NGO’s officieel is ingezameld nooit zijn weg zal vinden naar de mensen die het nodig hebben. Dit bevestigt helaas weer maar eens dat ik gelijk had om zelf naar hier  te komen om de samengebrachte centen op de juiste plaats te krijgen.

Als afsluiter nog een weetje. Kathmandu heeft geen straatnamen noch huisnummers en daardoor bestaat hier ook geen postbedeling!

Morgen staat een bezoek gepland aan de mensen voor wie we de huizen gaan bouwen

4 juli 2015
Ben net aangekomen in Abu Dhabi na een vlucht van ongeveer 6u45
Mooi op tijd (22u gisterenavond) vertrokken en het grootste dreel van het eten gelaten voor wat het was en toch een paar uur kunnen slapen helaas met veel draaien en keren.
Nu aan het wachten op mijn volgende vlucht en het is alsof het mijn lot is maar voor de zoveelste keer dat ik in een moslimland kom is het ramadan! Hoe daar heen tekening bij te maken zeker 🙁

Tegen 11u Abu Dhabi tijd (9u Belgische tijd) komt er nog een vlucht van 4u30 om in Kathmandu om 17u10 Nepal-tijd te landen in Kathmandu waar Maxim mij komt ophalen. Er is dan een korte meeting om de volgende dagen te bespreken en dan zal het hoogstwaarschijnlijk vlug onder de wol zijn.

Nog even dit, het tijdsverschil tussen Belgie en Kathmandu is 3u45.

29 juni 2015
Komende vrijdag vertrek ik naar Nepal en het is druk, druk, druk om alles voor te bereiden.
Alle nodige documenten zijn klaar maar om zo weinig mogelijk tijd ter plaatse te verliezen is er een strikte agenda opgesteld en leg ik de laatste hand aan een map met plannen, prijsofferte enz.

Vrijdagavond(3/7) vertrek ik vanuit Zaventem om 22:00 uur richting Abu Dhabi (6u50 vlucht). Aankomst voorzien om 6u50 am plaatselijke tijd. Vandaar vlieg ik door naar Kathmandu. Het vertrek is voorzien om 10u55 en aankomst in Nepal(4/7) om 5u10 pm plaatselijke tijd na een vlucht van 4u30. Daar zal Maxim mij ophalen en gaan we richting hotel en hebben we een eerste briefing en worden de detailafspraken gemaakt voor de komende drie dagen.
En dan zal het snel bedje binnen zijn na deze lange trip.

Voor zondagmorgen (9u) is een meeting gepland met Prem Yogi. Deze man is bevriend met Krista Mistiaen (vriendin van de keramiek) aan wie ik beloofd heb om geld meet te nemen en af te geven.Daarna zullen we in de voormiddag in Kathmandu de schade opmeten van de aardbeving.

In de namiddag en de dagen nadien zijn er meetings met de architect(Saroj), de ingenieur,
Sunil(voorziet gratis in het vervoer tijdens mijn verblijf) en Uttam (Is een hotelmanager die ook bezig is met de bouw van huizen en de architect goed kent). Een meeting met de leveranciers is niet mogelijk. Dit is blijkbaar Nepal 🙂  Alles gaat er erg kleinschalig aan toe. We zullen zelf wel een hardware shop binnenstappen en ons informeren over de prijs van cement, ijzeren staven en andere bouwmaterialen.
De aankoop zal gebeuren door de mensen van Chunikhel. Verschillende mannen hebben ervaring in de bouw en weten ook waar ze moeten gaan kopen. De architect zal regelmatig één van zijn mensen  sturen om deze mensen te begeleiden en technisch advies te geven.

Uiteraard is er ook een bezoek voorzien aan het dorpje Chunnikhel waar de huizen zullen gebouwd worden. Hopelijk is er ook tijd om Bhaktapur te bezoeken.

Dat het drukke dagen zullen worden hoeft geen twijfel en ik dank bij voorbaat al de inzet van Maxim en zijn echtgenote om alles zo goed voor te bereiden

23 juni 2015
Er is een productieve vergadering geweest met architect en de mensen van Chunikhel.

Hierbij enkele technische details: de horizontale lintelen zullen gemaakt worden uit gewapend beton en niet uit hout zoals eerst gezegd.  Deze zijn reeds inbegrepen in de prijs.
Indien er voldoende geld is worden ook 4 gewapend betonnen palen voorzien op de hoeken van elk huis. Uiteraard is dit wenselijk in een land dat aardbevinggevoelig is.
De muren worden gebouwd uit zongedroogde stenen. Die kunnen de bewoners zelf maken door hun originele stenen te hergebruiken of met de aarde van hun land.

De stad kathmandu heeft beslist dat er niet gebouwd mag worden voor 15 juli.  Ze willen blijkbaar één en ander nog in een wetgeving gieten.

22 juni 2015
Maxim en zijn echtgenote zijn gisteren naar Chunikhel geweest. 3 van de 5 huizen zijn volledig afgebroken en men is bezig met het 4de huis. Vandaag  is er een meeting met de architect om in detail in te gaan op de plannen. Hij zal dit doen samen met Bhimsen (één van de bewoners van Chunikhel).  Ondertussen zijn er  betere shelters gebouwd zodat de bewoners van de huizen toch een minimaal onderkomen hebben tijdens de bouwwerken.
De plannen moeten nu ook nog goedgekeurd worden door de municipality van Kathmandu. Er zijn nieuwe strenge wetten ivm bouwen. Dus dit kan ook nog een bureaucratisch iets worden.

Gelukkig zijn de mensen ok en glimlachen ze weer!

16 juni 2015
Dankzij  jullie gulle steun komt de kaap van de 16.000 euro in zicht. Gewoon fantastisch!
De omvang van dit bedrag sterkt mij nog meer in de beslissing om naar Nepal af te reizen.

Momenteel is het een beetje windstil maar eind van de week is Maxim terug in Nepal en zullen we opnieuw foto’s krijgen met een stand van zaken.

13 juni 2015
Vanmorgen heb ik Maxim aan de lijn gehad om een en ander te bespreken oa over mijn trip naar Nepal in juli. We zijn een agenda aan samenstellen zodat ik het maximum uit mijn verblijf kan halen.
Het is mij vandaag duidelijk geworden dat na de fysieke en materiele schade nu ook de psychologische schade bij de bevolking aan het licht komt.
Na de aardbeving was de eerste bekommernis van de mensen om te overleven maar blijkbaar begint de ramp nu pas echt door te dringen met psychologische damage tot gevolg. Het zal dus heel moeilijk zijn voor de bevolking om dit trauma te verwerken.

10 juni 2015
De mensen die hun huis verloren hebben hebben zinken platen kunnen kopen. De lokale overheid heeft hun daarvoor 15000 rupees(ongeveer 130 euro) gegeven (per gezin).  Een eerste schijf van hulp.  Normaal zouden ze 200.000 rupees(ongeveer 1750 euro) moeten krijgen.
Die platen zullen ze gebruiken voor hun tijdelijke shelter, en op termijn moet dit het dak worden.

Ondertussen heb ik ook al enige toelichting gekregen bij de het prijsbestek dat ik gisteren ontving:
-Use the existiing material avaiable if rate is not given.
Het gaat hier enkel om de fundering. Rotssteen (die nu waarschijnlijk) nog in de grond zit van hun bestaande fundering en ze eventueel kunnen herbruiken.

-If material is not sufficient, material should be bear by themselves.

-Labor cost is not included in estimation and should be used by themselves.
De bedoeling is dat ze zelf gaan bouwen. De werken zullen overzien/begeleid worden door de architect/aannemer.  Ze hebben zelf ervaring in constructie.

Vanaf half september komt er een Vlaming helpen als vrijwilliger. Hij heeft ervaring in de bouw.

9 juni 2015
De wet der traagheid heeft dan toch een tandje bijgestoken en zend ik jullie de net binnengekomen prijsraming van de huizen. Dit is een eerste schatting en ik overleg met Maxim hoe we dit moeten interpreteren. Er is ook nog geen rekening gehouden met de prijs van de recuperatiematerialen.

Ruw geschat zal een huis dus ongeveer 5000 euro kosten.

8 juni 2015
De mensen hebben nog steeds geen geld of metalen platen (voor hun dak) gekregen van de overheid.
Van zodra alles is afgebroken kan men zien welke materialen nog bruikbaar zijn en welke niet. Zo kan de beste kostenraming gemaakt worden. De architect werd gemaild maar er is nog geen antwoord.    Van zodra we info hebben laten we die onmiddellijk weten.

Hierbij Maxim verder aan het woord:
“Je zal merken dat in Nepal de dingen een ander tempo hebben. Ik kan me hier ook vaak aan ergeren, maar dat heeft weinig zin.  De dingen gaan nu éénmaal veel trager hier en iets forceren zoals in het westen lukt hier niet.

Na het bestuderen van de plannen zag ik ook dat de architect horizontale stukken hout heeft verwerkt in de muren. Dit is een goede techniek om barsten tegen te gaan, ook aangeraden door de overheid.  De overheid heeft nu verschillende types van woningen ontworpen als referentie voor de bouwcode. Maar dit is slechts een concept en helemaal nog niet goedgekeurd. Dus geen tijd om daar op te wachten.”

5 juni 2015
Ondertussen gaan de afbraakwerken verder en wordt alles gedaan om zo snel mogelijk met de bouwweken te starten. Hopelijk krijg ik zo vlug mogelijk nieuwe foto’s binnen.
De vluchten liggen ondertussen ook vast en is nu bekijken hoe we het best kunnen zorgen voor het noodzakelijke visum

1 juni 2015
Vandaag is er beslist dat ik tussen 3 en 8 juli naar Nepal zal reizen om een en ander ter plaatse
te bekijken. Ik wacht nog op bevestiging voor de vluchten, het hotel is al geboekt.

Gelieve wel te noteren dat voor deze reis niet geraakt zal worden aan het ingezamelde geld,
deze kosten worden door ons zelf gedragen.

31 mei 2015, 17u30
Gezien de omvang van het project(veel groter dan ik kon vermoeden) heb ik, na een lange telefoon deze namiddag met Maxim in Kathmandu, beslist om op korte termijn naar Nepal te reizen. Mijn gevoel geeft mij aan dat het noodzakelijk is om ter plaatse te gaan kijken wat er met onze centen gebeurt.
Momenteel is er 12000 euro opgehaald maar ik hoop dat we de 20.000 euro kunnen overschrijden.
Ik vind het noodzakelijk om zelf naar het rampgebied te reizen om samen met Maxim te onderhandelen met de bevolking, bouwheren, architecten, leveranciers enz.

31 mei 2015, 10u30
Vandaag heb ik opnieuw een Skype moment met Maxim. We gaan een update maken van de toestand van vandaag.
Voor zo ver ik het begrepen heb is men volop bezig met het afbreken van de kapotte huizen en is men bezig met de berekening van de contructieprijzen; Hopelijk weet ik daar meer van deze namiddag.