Nepal

Help Nepal!

 

Sinds de aardbeving van 25 april en de tweede van 12 mei hebben Ann en ik gezocht hoe wij ons steentje konden bijdragen om de mensen in het getroffen gebied te helpen. Toekijken en niets doen is niet onze stijl.

Uit de ervaringen van onze hulpactie in Sri Lanka in 2005(en de jaren nadien) die wij toen hebben opgezet hebben we geleerd dat organisaties als 12-12 onbetrouwbaarzijn en het geld dat wij in alle vertrouwen schenken helemaal niet terecht komt waar het moet. Daarom zijn we toen ook persoonlijk meerdere malen naar het tsunami-rampgebied geweest om ons te vergewissen wat er met ons samengebrachte geld (uiteindelijk ongeveer 300.000 euro)gedaan werd.

Door dit wantrouwen in NGO’s hebben wij tot vandaag niets kunnen/durven ondernomen qua hulp aan het getroffen gebied.

Maar sinds twee weken staan wij in nauw contact met Nepal via een Vlaming, Maxim De Zitter, die woont en werkt in Nepal en getrouwd is met een Nepalese vrouw.Het contact loopt vrij moeilijk daar de internetverbinding zwak is of op bepaalde plaatsen zelfs onbestaande. Afgelopen weekend heb ik dan toch een half uur kunnen praten met hem toen hij even in Kathmandu verbleef. Wij wilden vooral zekerheid krijgen over de betrouwbaarheid van het project om deze actie op te zetten.

Hij heeft mij de toestand uitgelegd en ook het project dat ze willen steunen om mensen net buiten de hoofdstad te helpen. “Buiten de hoofdstad” omdat daar de schade zowel materieel als menselijk het grootst is en de mensen daar veelal verscholen blijven van enige hulp van de Nepalese overheid.

Daarbij is het de bedoeling om rechtstreeks met onze contactpersoon samen te werken en te zorgen dat het samengebracht geld rechtstreeks bij hen komt. Rechtstreeks want wij  hebben vernomen dat de Nepalese regering zo corrupt is als maar kan. Dus niets nieuw onder de zon!

Om u een voorbeeld te geven, alle geld dat vanaf nu op een nieuw geopende rekening voor hulp gestort wordt, moet door de banken doorgesluisd worden naar de overheid, zodat zij “zogezegd” de besteding van de gelden kunnen regelen. Japan en andere landen hebben hulp aangeboden om de heropbouw mee te helpen leiden maar werden bedankt…geen pottenkijkers dus!!

Het is in Nepal dus nog erger dan wij ooit in Sri Lanka hebben ervaren.

Het project dat we willen steunen is de bouw van 4 à 5 huizen net buiten Kathmandu waar mensen alles kwijtgeraakt zijn na de aardbeving. Ze kunnen zelfs hun huizen niet meer binnen

om aan het eten te geraken dat daar ligt. Ze hebben werkelijk niets meer, zelfs geen geld om eten te kopen. Bekijk daarvoor het filmpje op volgende url: https://www.youtube.com/watch?v=1sB3DUFwSt0

Ann en ik hebben gekozen om een kleinschalig project te steunen omdat we hier ten minste zeker zijn wat er met jullie en ons geld zal gebeuren. Ik heb Maxim ook gevraagd om ons regelmatig een stand van zaken te mailen zodat we het project kunnen volgen. Dagelijks zijn we momenteel ook in contact via e-mail voor zover het internet dat toelaat.

We zijn nu aan het uittesten of geld dat op bestaande rekeningen gestort wordt effectief op de juiste plaats terecht komt en ook niet opgeëist wordt door de regering . Is dat wel zo dan hebben we afgesproken dat wij (Ann en ik) persoonlijk het geld zullen brengen naar Kathmandu. We hebben al enige ervaring om cash geld naar een rampgebied te brengen (Sri Lanka in januari 2005).

Dus wil u meegaan in dit project om de mensen te helpen na de zware aardbeving dan zouden wij u willen vragen uw bijdrage te storten op rekening
BE13 3930 1314 8239 met de vermelding Nepal/Ann en Guido.

Wij willen u wel inlichten dat wij geen fiscale attesten kunnen afleveren.

 Mogen wij u al bij voorbaat danken voor uw hulp en wij zorgen ervoor dat uw centen op de juiste plaats terecht komen en goed besteed worden!

Vriendelijke groeten,
Ann en Guido

 

 

 

Geef een reactie